Haridustöötajate streik

18.01.2024

Head pered

Kohila Mõisakooli õpetajadki on mures kvaliteetse hariduse tuleviku pärast ning võtavad osa haridustöötajate streigist.

Streik algab 22. jaanuaril 2024. Kuna streigi lõpuaeg ei ole paigas, teeme plaane samm sammult. Esialgu oleme planeerinud 22.-26.01 õppepäevade korralduse.

Õpetajad lisavad Stuudiumi päevikutesse tunnitöö alla õpilastele jõukohased ülesanded reedeks, 19. jaanuariks. Saame järgmisel nädalal toetada iseseisva õppija kujunemist.
Palume reedel kõik õppematerjalid koju viia, et õpilased saaksid kodus iseseisvalt õppida.

Järgmisel nädalal on koolimajad avatud alates 8.15st. Kui märkisite Stuudiumis vanematele saadetud ankeedis, et laps tuleb kooli õppima, siis on töökorraldus järgmine:

Õpilane tuleb oma õppematerjalidega kooli. Ta saab õppeülesannete vaatamiseks ja täitmiseks arvuti. Koolimajas on õpetajad ja lapsevanemad, kes vajadusel juhendavad õpilasi.

1.-4. klasside õpilased kogunevad 8.30ks algklasside maja ühisruumi. 5.-9. klasside õpilastega kohtume kell 8.30 mõisa saalis. Kell 12 on lõuna nendele, kes selle tellisid.

Klassiti oleme saanud nädala planeerida nii, et 1. ja 2. klassil on mõned juhendatud tegevuste päevad ning samuti on 9. klassil erinev plaan. 4., 6. ja 8. klassid kirjutavad reedel, 26.01 referaati/loovtööd ning muid õppeülesandeid neile selleks päevaks ei anta. 

Kohila vallavalitsus andis teada, et koolibussid sõidavad tavalise graafiku järgi.

Suur tänu kõikidele lapsevanematele, kes andsid märku, et saavad tulla appi. Võtame teiega eraldi ühendust ning lepime kokku, kuidas koos toimetame.

Omalt poolt teeme kõik, et lapsed oleks hoitud ja juhendatud ning lapsevanemad informeeritud. Kui on midagi, mis vajab selgitusi või tunnete end eelseisva nädala ees ebakindlalt, palun võtke ühendust. Oluline on, et me oleksime avatud ning orienteeritud positiivsetele lahendustele.

Kui nädala jooksul tekib küsimusi, siis palun võtke ühendust õp Raina Ventsli, õp Lea Edminsteri või õp Kristiina Seppeliga.

Koostööle panustades
Mõisakooli juhtkond ja õpetajad