VISIOON JA MISSIOON

MTÜ Kohila Mõisakooli visioon 

Kohila Mõisakoolis on loodud õpilassõbralikud tingimused ja keskkond õpilaste võimetekohaseks õppimiseks ja heatasemelise põhihariduse omandamiseks koostöös peredega, tuginedes kristlikule väärtussüsteemile ning arvestades iga õpilase individuaalset eripära.

MTÜ Kohila Mõisakooli missioon

Koostöös perekonnaga luua tingimused õpilase igakülgseks arenguks ning kaasa aidata sellise haridus- ja kultuurikeskkonna loomisele Kohilas, kus pered saavad kasvatada oma lapsi kristlikule väärtussüsteemile tuginedes.