KOOLIPIDAJA

MTÜ Miikaeli Ühendus on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on traditsioonilisel kristlikul maailmavaatel põhineva kultuuri- ja hariduskeskkonna arendamine ja toetamine. Miikaeli Ühendus hoiab Vanalinna Hariduskolleegiumi mudeli kontseptsiooni.

Kooli pidajaks on MTÜ Miikaeli Ühendus

E-post: miikael@colleduc.ee
Telefon: 6996 111