Meie privaatsuspoliitika

Käesolevates privaatsustingimustes käsitletakse Kohila Mõisakooli veebilehte külastavate või selle vahendusel kooliga ühendust võtvate isikute andmete töötlemist. Käesolevad privaatsustingimused ei käsitle Kohila Mõisakooli õpilaste või töötajate isikuandmete töötlemist õpilas- või töösuhte kontekstis.

Mõisted

  • Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste kohta.
  • Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
  • Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad meie veebilehte ja/või edastavad Kohila Mõisakoolile veebilehe kaudu infot – näiteks veebilehe sisu lugemine, kontaktivormi täitmine või meiega e-posti teel ühenduse võtmine.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Kohila Mõisakool töötleb oma veebilehe külastajate andmeid üldjuhul isiku nõusoleku alusel. Kui te võtate veebilehe või e-posti teel ühendust Kohila Mõisakooliga, võib teie pöördumise sisust olenevalt isikuandmete töötlemine toimuda ka muul õiguslikul alusel, sh Kohila Mõisakooli õigustatud huvi (nt kasutajakogemuse parendamine), juriidilise kohustuse täitmise või avaliku huvi tõttu.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on veebilehe sisu pakkumine ja teie pöördumistele vastamine.

Kohila Mõisakool kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel.

  • Küpsised – kogutakse kasutaja nõusolekul statistilisi andmeid, mille kohta saate täpsemalt lugeda Meie küpsisepoliitikast. Neid andmeid töötleme peamiselt veebilehe haldamiseks ja toimivuse parendamiseks.
  • Kontaktivormi kaudu Kohila Mõisakooliga ühenduse võtmine – kogutakse kasutaja nõusolekul tema nimi, telefoni number, e-posti aadress ja pöördumise sisu. Neid andmeid töötleme teie päringule vastamiseks.

Kohila Mõisakool ei töötle vastutava töötlejana eriliigilisi (tundlikke) isikuandmeid (näiteks terviseandmed, usulised ja poliitilised veendumused jms).

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Kohila Mõisakool säilitab veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Kohila Mõisakool rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kohila Mõisakool ei jaga kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a seadustes ettenähtud tingimustel. Kogutud andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema veebilehe pakkumise eesmärgil.

 

Viimati muudetud: 02.06.2023