VASTUVÕTT

Vastuvõtt I klassi 2024/2025 õa

Kooli valikul on oluline, et vanemad leiaks kooli, mis toetab perekonnas oluliseks peetavat. 
Rõhutame, et Mõisakoolis on lisaks inglise keele süvaprogrammile, läbivaks ja ühendavaks liiniks esivanemate vaimse pärandi tundmaõppimine, selle edasiandmine ning väärtustamine rahva- ja kirikukalendri tähtpäevade rütmi ja tähistamise kaudu. Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

Komplekteeritakse poiste ja tüdrukute klassid. Kooli vastuvõtmisel viime läbi tutvusuuringu, mille kaudu selgitatakse esimese klassi õpilaskandidaatide kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda meie üsna suure õppekoormusega kooli töös. Tutvusuuring koosneb praktilistest töödest ja mängulistest tegevustest ning selle käigus toimub ka vestlus vanematega. Tutvumisvestluse eesmärgiks on välja selgitada kuivõrd kool vastab vanemate pedagoogilistele arusaamadele ja veendumustele ning on sobiv lapse eripärale.

Tutvusuuringule registreerumiseks täitke palun sellelt lingilt avanev ankeet hiljemalt 11. märtsiks. Tutvusuuringu läbiviimise ning vanematele kokkuvõtte tegemise aeg lepitakse eraldi kokku. Nende eelkoolis käivate lastega, kelle vanem on lapse registreerinud uuringule, viime tutvusuuringu läbi eelkooli tundide ajal.

Lapsi võetakse kooli olenemata nende elukoha aadressist.

6. märtsil on võimalus tutvuda kooli ja õppega, osaleda usuõpetuse ja inglise keele tunnis ning sellele järgnevas vestlusringis. Vajalik eelnev registreerumine e-maili teel: kristiina.seppel@kohilamoisakool.ee.
Olete oodatud osalema!

Vanemate otsust koolituleku kohta ootame hiljemalt 1. maiks.

Juuni alguses toimub koosolek esimese klassi vanematele.

Kooli astumiseks vajaminevad dokumendid
Esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või hooldaja, kelle laps on läbinud tutvusuuringud, vestluse ning õpilaskandidaadiks vastu võetud dokumendid portaal ARNO kaudu. 

Vajaminevad dokumendid on:

  • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus või -tõend);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist; 
  • digitaalne dokumendifoto (nõuded fotole leiate lisatud lingilt);  
  • koolivalmiduskaart (lasteaialapse puhul);

Kohila Mõisakooli vastuvõtu kord

Koolivormi tellimine 1.maist – 25.juunini

Küsimuste korral võtke meiega ühendust e-maili teel info@kohilamoisakool.ee