ÕPPEAASTA PÕHIEESMÄRK: AJA PLANEERIMISE OSKUSE ARENDAMINE JA TOETAMINE

Sageli kuuleme nii väikestelt kui suurtelt fraase: "Mul ei ole aega"; "ma ei jõudnud" või "ma ei teadnud". Kui jääme oma tegemiste ja kohustustega ajahätta, tekitab see stressi nii meis endis kui teistes, keda meie tegemised mõjutavad. Oleme kooli kogukonnana märganud, et meil ei ole ettekujutust ajakulgemisest või ajaplaneerimisest. 

Selleks, et meil tekiks ülevaade oma tegemistest ja kohustustest, võtsime terve kooliga taas kasutusele paberkalenderpäevikud. Õpilastel palutakse lisada päevikusse peale tunniplaani veel ka huviringide ja tähtsate peresündmuste toimumisajad. Soovitame kirjutada päevikusse ka kohustusliku kirjanduse lugemise või kontrolltööks valmistumise etapid ja tähtajad. Oleme kutsunud üles peresid panema kodus nähtavale kohale perekalendri, et kõik pereliikmed võiksid üksteise tegemistega kursis olla.

Loodame, et ühine pingutamine ja üksteise toetamine teeb meist oma ajakasutamise meistrid!